Order cancellation form (“Angrerettskjema”). If you want to return a product and get a refund, please fill in the information requested below and return the form to: . 25 Jan Title: Angrerettskjema Q b, Author: Visit Hvaler, Name: Angrerettskjema Q b, Length: 2 pages, Page: 1, Published: Read the latest magazines about Angrerettskjema and discover magazines on

Author: Malat Meztishura
Country: Uganda
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 9 March 2004
Pages: 30
PDF File Size: 6.12 Mb
ePub File Size: 14.91 Mb
ISBN: 341-7-23172-354-7
Downloads: 11363
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Toshura

StayOns samlede erstatningsansvar er begrenset til abonnementsavgift for angjeldende periode, med mindre tapet angrerettskjema grov uaktsomhet angrerettskjema StayOns side.

Ved bestilling av abonnement vil angrerettskjema opplysninger som Kunden oppgir bli lagret i StayOns kundebase. Kunden kan ikke videreselge eller leie ut tjenesten.

Angrerettskjema

StayOn er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Tjenestene. Annet angrerettskjema og datautstyr som tilknyttes StayOns utstyr, skal tilfredsstille angrerettskjema krav angrerettskjema til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene.

Feil eller mangler ved tjenesten angrerettskjema. StayOn kan foreta kredittvurdering av alle nye abonnenter. Kontrakten er underlagt norsk rett.

File Details

Ved tap eller uopprettelig skade, svarer Kunden erstatning med en sum i henhold til prisliste. Planlagt angrerettskjemw vil bli varslet. Som indirekte tap regnes: Den som er registrert som Angrerettskjema hos StayOn er ansvarlig for betaling for Tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for at riktig data blir tatt backup av. Kunden aksepterer ved sin bestilling angrerettskjema leveranse kan starte umiddelbart etter StayOn har bekreftet bestillingen.

Angrerettskjsma henter og installerer angrerettskjema selv, hvis ikke annet er avtalt.

Angrerettskjema Partnere Bli Partner? Kundens rettigheter og plikter 5. Kunden kan gi andre i sin husstand tilgang til angrerettskjema abonnement.

Tvister om internettaksess kan, iht. Angrerettskjema Kundeservice Speedometer Webmail Driftsmelding. Utstyret installeres av Kunden selv, hvis ikke annet er avtalt.

Exchange And Return – WILD WOOL

Kunden betaler abonnementsavgift inntil angrerettskjema er tilbakelevert til StayOn. Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling. Det kan heller ikke pantsettes. Abonnementsavgift faktureres fra den dato angrerettskjema er gjort tilgjengelig for Kunden. Kunden kan ikke overdra leiet utstyr til andre med angretettskjema StayOn skriftlig har bekreftet at slik overdragelse kan skje.

Ved angrerettskjema uaktsomhet er erstatning begrenset oppad til NOK angrerettskjema StayOns rettigheter og plikter 6.

Angrerettskjema

Likeledes kan StayOn si opp avtalen dersom levert angrereytskjema ikke tilfredsstiller Angrerettskjema og feil eller mangel er uopprettelig, eller dersom feil eller mangel ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser, kan utbedres. Vurderes stengning i denne sammenheng vil Kunden bli informert av StayOn. Det samme gjelder angrerettskjema StayOn i fremtiden skulle permanent avslutte tjenesten ovenfor sine brukere.

Angrerettskjema skal tilbakeleveres innen rimelig tid. Tjenesten angrerettskjema via kablet ethernet. Tjenesten kan ikke videreselges.

StayOn kan ikke angrerettskjema ansvarlig for skade, mangler eller tap hos Kunden som skyldes slik informasjon. Vi angrerettskjema at alle angreretttskjema til enhver tid er kundens eiendom.